[Recommend] 10 Best Sushi Restaurant in TOKYO

ContentsLuxury1. Kyubey @Ginza/ Akasaka2. Sushi Garyu @Yotsuya3. Sushi Rosan @Shinjuku4. Sushi Ishikawa @Shinjuku5. Sushi Oumi @ShinjukuStandard6. Hinazushi @Ginza7. Sushimaru @Shinjuku8. Midori @Shibuya / Ginza / Umegaoka etc.Casual9. Kaisho-zushi@ Shimousa-nakayama10. Uobei@ ShibuyaBook a hotel in Japan[PR]More … Continue reading [Recommend] 10 Best Sushi Restaurant in TOKYO